CO2 дијета

(ово је кратак приказ презентације коју сам оджао на прошлогодишњем TEDx Belgrade – Day After)

Од 2009. године сам на посебној дијети. Имам посебан однос према папиру, сијалицама, аутомобилу, дрвећу. Који су резултати ове дијете? Па, свет је малкице чистији, уштедео сам нешто пара, и осећам се сјајно.
Прочитајте више „CO2 дијета“

Промене климе – узроци и последице

Људске активности, пре свега сагоревање фосилних горива, су главни узрок промена климе које је забележено у другој половини прошлог и почетком овог века. [i]

Гасови са ефектом стаклене баште апсорбују дуготаласно зрачење Земље и тако загревају атмосферу. Овај феномен се назива природан ефекат стаклене баште. Да ових гасова у атмосфери нема, просечна температура на планети би била око -18°С [ii]. Гасови са ефектом стаклене баште су (према заступљености у атмосфери): водена пара, угљен-диоксид (СО2), метан (CH4), азот-оксид (N2O), озон (O3) и хлорофлуороугљеници (CFC). Прочитајте више „Промене климе – узроци и последице“

„Решавање“ проблема промена климе

<< претходна страна

Да човек својим активностима може да утиче на састав атмосфере, а самим тим и на ефекат стаклене баште и на климу познато је још одавно. Истраживања на ову тему су још током XIX в. обавили Фурије [i], Тиндал [ii] и Архенијус [iii]. Међутим, свет је овим проблемом почео озбиљније да се бави тек осамдесетих година прошлог века када су почела да стижу прва упозорења климатолога да се атмосфера загрева. Схвативши величину проблема, Програм Уједињених нација за заштиту животне средине (UNEP, United Nations Environment Programe) и Светска метеоролошка огранизација (WMO, World Meteorological Organisation) су основали највеће „научно предузеће“ у историји света – Међувладин панел за промене климе (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change).

Прочитајте више „„Решавање“ проблема промена климе“

Решење „проблема“

<< претходна страна

Осим промене перспективе из еколошке у социолошку, можда треба да променимо и објекат нашег деловања.

Могуће је да је управо сва тешкоћа у вези промена климе, то што их ми посматрамо као проблем. Промене климе су пре свега последица начина на који управљамо планетарним ресурсима, економијом и друштвом у целини.

Промене климе су последица прекомерне употребе фосилних горива, неконтролисаног загађења, уништавања биодиверзитета, непотребне потрошње, неефикасног управљања земљиштем и неједнакости у друштву. Оно што промене климе чини изузетним јесте то што су они и мултипликатори свих ових проблема. Како се оне одвијају остали проблеми постају све тежи. Прочитајте више „Решење „проблема““